Metsäkurssi on nettisivu, josta löydät perustietoa Suomen metsistä. Metsäkurssilta löydät selitykset mm. eri kasvupaikkatyypeille, maanmuokkaustavoille ja metsälakikohteille – ja monelle muulle metsäiselle asialle. Pyrimme päivittämään sivustoa aina tarpeen mukaan, jotta pääset lukemaan ajantasaista metsätietoa sitä halutessasi. Metsistä, puustosta ja metsänomistuksesta kertovat lukemat on päivitetty Metlan Metsätilastollisen vuosikirjan 2013 luvuilla.

Metsäkurssi on tarkoitettu kaikille metsistä kiinnostuneille: metsänomistajille, tuleville metsäammattilaisille, opettajille ja koululaisille, metsissä liikkuville, metsien talouskäytöstä tai suojelusta kiinnostuneille ja monille muille. Metsäkurssilta löydät tietoa tekstien, taulukoiden ja kuvien muodossa – lopuksi voit testata metsätietoutesi tenteillä.

Pääset lukemaan Metsäkurssin eri osioita sivun ylälaidassa olevien painikkeiden – Perustietoja metsästä, Metsätalous, Metsien suojelu ja Metsien monikäyttö – ja niiden alapainikkeiden kautta. Lisäksi ylälaidasta löytyy Metsäsanasto, jossa on avattu lyhyesti metsiin ja metsätalouteen liittyviä termejä – myös tekstissä olevia sanoja on linkitetty suoraan Metsäsanastoon. Viimeisenä painikkeena on Tentit, jonka kautta pääsee viiden, eritasoisen tentin pariin. Ylälaidan painikkeiden lisäksi myös jokaisen sivun alalaidassa on linkit edelliselle ja seuraavalle sivulle.

Metsäkurssin perustajana ja ylläpitäjänä toimi Metsäkeskuksen Pirkanmaan Bittimetsä -hanke. Lisätietoja: ari.lahteenmaki@metsakeskus.fi.

Tervetuloa oppimaan!

***

Metsäkurssi.fi-sivua ylläpitänyt Pirkanmaan Bittimetsä -hanke loppuu 31.12.2014. Sivut jäävät kuitenkin näkyviin ainakin toistaiseksi, joten mukavia metsäopiskeluja myös vuodelle 2015!

tuplalogo_mk_ja_eu

Seuraava sivu: Perustietoja metsästä